Vítejte

Člověk   je   složitý   systém,   jeho   zdraví   závisí   na   kvalitě   orgánů,   jejich   vzájemných   vazeb,   stavu imunitního   systému,   dispozicích.   To   vše   je   ovlivněno   stravou,   pohybem,   mezilidskými   vztahy,   zevním prostředím.    K    tomu    naše    uspěchaná    doba,    která    nám    přináší    mnoho    problémů,    s    nimiž    se každodenně     potýkáme.     Různé     bolesti,     nespavost,     podrážděnost,     přecitlivělost     často     řešíme návštěvou   lékárny,   abychom   tyto   symptomy   potlačili,   ale   jejich   příčinu   většinou   neřešíme.   U   nás   často opomíjený vědní obor klinická naturopatie však tohle může změnit.

Co je to Klinická naturopatie?

Je   to   kombinace   klinické   nutriční   medicíny   a   fytoterapie.   Propojuje   tradice   přírodního   léčitelství   se znalostmi   západní   medicíny.   Využívá   nejnovějších   poznatků   klinického   výzkumu   v   oblasti   medicíny, fytoterapie a nutriční medicíny. Klinická   naturopatie   hledá   všechny   příčiny   nemocí   a   pokouší   se   je   odstranit.   Nepotlačuje   symptomy samotné   nemoci,   ale   snaží   se   nastavit   přirozený   chod   organismu.   Děje   se   tak   na   základě   západních vyšetřovacích   metod   (TK,   krevní   testy   atd.),   specifických   funkčních   testů   a   tradičních   diagnostických technik.   Mezi   tyto   patří   i   iridologie   a   analýza   obličejových   znaků   či   jazyka.      Pouze   celé   toto   propojení zaručuje   vysokou   odbornou   aplikaci   přírodních   terapií,   holistický   přístup   a   umožňuje   řešit   spektrum jak akutních, tak chronických stavů .
- Imunitní onemocnění   (opakované infekty dýchacích cest, angíny, opakované záněty močových cest) - Alergie, potravinové přecitlivělosti - Autoimunitní onemocnění - Zažívací onemocnění
- Kožní onemocnění - Pohybové onemocnění - Uro – gynekologické onemocnění - Onemocnění nejrůznějších orgánů
Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidech a lidskosti nejvíc překvapuje, odpověděl:"Lidé. Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví, potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti, a.. tak nežijí ani v přítomnosti ani v budoucnosti. A žijí tak, jakoby neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili."“ Dalajláma

S čím umí klinická naturopatie pomoci: